Skip to main content

Za podpory statutárního města Olomouc se v rámci navazování spolupráce mezi partnerskými městy Olomouc a Krakov uskutečnila ve dnech 8.–13. 10 .2017 zahraniční stáž. Čtyři zástupkyně teoretické a praktické výuky naší školy se vydaly čerpat zkušenosti na šestidenní zahraniční stáž do partnerské školy Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza v Krakově.
Tato škola s více než sto letou tradicí poskytuje jako jediná polygrafické vzdělání v kraji, a to celkem v osmi oborech. Škola má 700 žáků.
Po příjezdu do Krakova nás uvítal ředitel školy Andrzej Januszkiewicz spolu s vedením školy. V aule školy jsme polským studentům představily naši školu. Nejvíce polské studenty zaujaly aktivity jako lyžařský či cyklistický výcvik, které tamní škola nepořádá. V následujících dnech jsme se díky vstřícnosti polských kolegů měly možnost zúčastnit výuky teoretických i odborných předmětů a nahlédnout do výuky oborů, které se na naší škole nevyučují. Prohlédly jsme si zázemí školy pro výuku teoretických předmětů a dílny pro odborné vyučování.
Během třech dnů pro nás byly připraveny i velmi přínosné exkurze ve firmách, se kterými polská škola spolupracuje. V moderní tiskárně Skleniarz printery zaměřené především na knižní a časopiseckou produkci jsme byly seznámeny s kompletním procesem zakázky od převzetí dat až po dokončující zpracovaní.
Tiskárna Grupa 3 Druk zabývající se výrobou a tiskem luxusních obalů především pro kosmetický průmysl nám předvedla nepřeberné množství možností potisku, výseku, lakování a zušlechťování obalových materiálů. Ředitel firmy nás poté provedl i částí zabývající se výrobou nejrůznějších plastových karet. Předvedl nám možnosti personalizace karet pomocí magnetických pásek, čárových kódů, stíracích políček či nejrůznější výseky, tvarování a vrtání karet. Na celém pracovišti byl kladen velký důraz na ruční kontrolu každého kusu.
Završením pak byla návštěva tiskárny Multifol, zabývající se zušlechťováním tiskové produkce. Je to jediná firma tohoto druhu v Polsku, která se specializuje na špičkovou povrchovou úpravu tiskovin. Seznámili nás s nejnovějšími trendy v této oblasti. Z těchto exkurzí jsme si odnesly nejen množství nových znalostí, ale také výukový materiál v podobě ukázek tisků.
Mimo to byl pro nás připraven doprovodný kulturní program. Návštěva historického centra Krakova, prohlídka hradu Wawel či židovské části města Kazimierzu. Skvělými průvodci nám byli Jarosław Kruk a Kasia Zielińska, která se nám věnovala po celou dobu stáže. Poslední den jsme se zúčastnily oslav Dne národního vzdělávání, obdoby našeho Dne učitelů.
Po celý týden probíhalo předávání zkušeností, podnětů a nápadů, které povedou k rozvoji a zlepšení úrovně výuky na obou školách. Projednaly jsme možnosti budoucí spolupráce mezi školami. Jak ve formě výměnné stáže žáků na našich školách, tak účast v soutěžích.
Na jaře příštího roku bychom polské kolegy měli přivítat i na naší škole.

Next Post